Termék részletek


A finnugor népek pogány istentisztelete

Raktárkészlet: VAN
A finnugor népek pogány istentisztelete
 • A finnugor népek pogány istentisztelete
7 500 Ft

A címoldalon a korábbi tulajdonos nevének és egy évszám tollas beírása

 • A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata adta ki.
  Új folyam, LXXIII. kötet 1908-1910. cyclus. Az 1908-dik évi illetmény első kötete.
  Finnből fordította és néhány eredeti résszel kiegészítette Bán Aladár. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, Budapest. 31 fekete-fehér illusztrációval.

  Megboldogult atyám, Krohn Gyula, 1887-ben a tavaszi félévben egyetemi előadásokat tartott a finnugor népcsalád mythologiájáról s e czélból irta meg a most napvilágot látó négy első fejezetet. Először eredeti alakjukban szándékoztam ezeket kiadni, csupán kevés pótlással és változtatással, de csakhamar átláttam ennek lehetetlenségét az utóbbi időben fölgyülemlett újabb adatok bősége miatt. Elhatároztam, hogy legnagyobb részét újra írom, de megőrizve az eredeti kidolgozásból annyit, a mennyit csak lehet. Így pl. a bevezetésnek s az első és a harmadik fejezetnek az első felét meghagytam régi alakjában, a negyediknek pedig középső részeit; legkevesebbet változtattam a második fejezeten. Egyébként lelkiismeretesen ragaszkodtam az eredeti szövegnek minden részéhez, sőt majdnem minden egyes mondatához. Az összes adatokat átvizsgáltam s a műben előforduló hibákért és tévedésekért egyedül én vagyok felelős.
  A könyv czélja az, hogy olvasókönyvül szolgáljon a finn tanulóifjúságnak, a melynek atyám egész élete munkásságát szentelte. Ezen okból az újabb adalékok hozzáfűzésében iparkodtam kerülni a túlságos bőséget. A sorok alatti jegyzeteket is megrövidítettem, hogy tudományosságukkal senkit el ne ijeszszenek. A buvárkodó mindazonáltal könnyen eligazodhatik bennük a könyv végéhez csatolt forrásjegyzék segítségével. A képek megválogatásában főkép a szemléletességet tartottam szem előtt.

  TARTALOM
  Az előszóból 1
  A fordító előszava 3
  Bevezetés 5
  Függelék a bevezetéshez 23
  Szent helyek 26
  Bálványképek 94
  Samánok és áldozópapok 124
  Áldozati szertartások 201
  Forrásművek jegyzéke 259
  Függelék
  Szent helyek 271
  Bálványképek 294
  Samánok és áldozópapok 320
  Áldozati szertartások 339
  Néhány szó őseink istentiszteletéről 363
  Függelék a forrásművek jegyzékéhez 373
  Név- és tárgymutató 379


  A KÉPEK JEGYZÉKE
  Lud 36
  Votják áldozó hely 37
  Keremet 41
  Karsikkók 68
  Cseremisz áldozóberek 73
  Osztják áldozókamra 80
  Bálványok tartóhelye 82
  Votják ház 85
  Cseremisz kuda 88
  A kuda belülről 89
  Áldozókamra 93
  Lapp kőbálványok 96
  Ugor háziistenek 101
  Osztják háziistenek 102
  Osztják háziistenek 103
  Zolotaja baba 110
  Faoszlopok 117
  Lapp bálványimádás 122
  Szibériai samán 129
  Szobériai samándobok 132
  Samánkodás 136
  Ugor samándobok 140
  A lapp samándob képei 164
  A samándob kalapácsa 166
  A finn jóskefe 188
  Szitával jósló 191
  A Tonnis 303

 • Szerző/Szerkesztő
  Krohn Gyula
  Kiadó
  A Magyar Tudományos Akadémia Kiadása
  Kiadás éve
  1908
  Kiadás helye
  Budapest
  Nyomda
  Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája
  Oldalszám
  385
  Fordító
  Bán Aladár
  Nyelv
  magyar
  Kötéstípus
  vászon
  Állapot
  Raktárkészlet
  VAN
  Cikkszám
  FINEPO
  Tömeg
  454 g/db
Webáruház készítés